Privacybeleid

Bij demooistevakantiehuizen.nl respecteren wij jouw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit document vind je meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

1. Bedrijfsgegevens
Demooistevakantiehuizen.nl is een online portal waarop vakantiehuizen in Duitsland worden verhuurd. Om boekingen mogelijk te maken, om je op correcte en persoonlijke wijze schriftelijk te kunnen benaderen en om verhuurders en gasten met elkaar in contact te brengen, verzamelen we op ons portal persoonsgegevens en cookies van jou als website bezoeker. Hieronder vind je de volledige informatie van demooistevakantiehuizen.nl:
Naam:  demooistevakantiehuizen.nl  Adres: Watertuin 202, 3772vd Barneveld
Website:  https://www.demooistevakantiehuizen.nl   E-mail: info@demooistevakantiehuizen.nl​ KvK-nummer: 62175572 BTW-nummer: NL182315915B02

2. Welke gegevens worden op ons portal verzameld en verwerkt en waarom?
Telkens wanneer jij gebruik maakt van ons platform, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit gaat om gegevens, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, geboortedata, en land, maar ook om gegevens die automatisch op basis van jouw wensen worden verzameld, zoals cookies en interesses. Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:  – Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of nauwelijks        kunnen uitvoeren;  – omdat we je zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn;  – omdat we met deze gegevens een betere marketing kunnen voeren;  – en omdat we hiermee voor een betere gebruikerservaring kunnen zorgen.  Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor jou mogelijk maken om gebruik te maken van het platform. Denk hierbij aan het huren van een vakantiehuis, het ontvangen van nieuwsbrieven of het te huur aanbieden van een vakantiehuis.  Demooistevakantiehuizen.nl verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik maakt van onze website ​www.demooistevakantiehuizen.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken.

Demooistevakantiehuizen.nl verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van je:
● Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de                                 communicatie naar de betrokkene, de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekeringen de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
● Geboortedatum: zodat wanneer de betrokkene jonger dan 18 jaar is gevraagd kan worden om                             toestemming van de ouders.
● E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met                         mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
● Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie, de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekering en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
● Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van adhoc-informatie, zoals wijzigingen in gemaakte reserveringen.
● Surfgedrag op de website: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren,  campagnes te kunnen optimaliseren en gepersonaliseerde marketing uitingen buiten de website om te kunnen creëren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een reservering voor een vakantiehuis te maken, om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, om een website-account aan te maken of om je vakantiehuis te gaan verhuren via demooistevakantiehuizen.nl. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van maken van de reservering, het inschrijven voor de nieuwsbrief, het aanmaken van een account en het aanmelden als verhuurder van een vakantiehuis. Hier door kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden. Maak je bijvoorbeeld een boeking voor een vakantiehuisje,  dan delen we jouw persoonsgegevens met de verhuurder van het betreffende huisje, zodat hij contact met je kan opnemen betreffende de boeking. Dit geldt andersom ook; de gegevens van de verhuurder zullen op jouw reserveringsbevestiging komen te staan, zodat je contact met hem/haar kan opnemen in geval van vragen omtrent de boeking. Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens vind je onze Privacy Policy terug op elke plek waar wij online jouw gegevens verzamelen:
● Boekingsformulier
● Inschrijven voor de nieuwsbrief
● Aanmaken gastenaccount
● Aanmaken verhuurdersaccount / Aanmeldingspagina verhuurders
Cookies, interesses en overig surfgedrag worden opgeslagen gedurende de volledige tijd dat je surft op                         pagina’s van ​www.demooistevakantiehuizen.nl​.  De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar verzekeraars en naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. Gebruik van (persoons)gegevens door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal demooistevakantiehuizen.nl jouw (persoons)gegevens niet aan derde partijen      verstrekken voor marketingdoeleinden. demooistevakantiehuizen.nl kan deze gegevens wel aan derden verstrekken voor  zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan                           personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens
te krijgen. demooistevakantiehuizen.nl is tevens genoodzaakt om je gegevens met derden te delen indien zij hierop basis  van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk hierbij aan de gevolgen van een rechtszaken/of wanneer            demooistevakantiehuizen.nl dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, delen we bepaalde opgeslagen persoonsgegevens met jouw goedkeuring met externe partijen, met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben gesloten om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan:
– Facebook: Zoek- en boekgedrag, naam en e-mailadres van websitebezoekers worden opgeslagen en gedeeld met Facebook.  –  Deze gegevens worden versleuteld verzonden in een beveiligde database.
– Belvilla: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer ene-mailadres van boekingen voor Belvilla-huisjes worden gedeeld met onze partner Belvilla, om te zorgen voor een correcte, persoonlijke afhandeling van boekingen voor deze huisjes.
– TradeTracker: Het boekgedrag van gasten (mensen die een huisje boeken) wordt opgeslagen en gedeeld met TradeTracker en affiliate partijen. Persoonsgegevens worden níét gedeeld met TradeTracker.
– Mailchimp: Naam, e-mailadres, inschrijfpagina en inschrijfmoment voor de nieuwsbrief worden gedeeld met Mailchimp om op basis van die gegevens regelmatig nieuwsbrieven naar de inschrijvers te kunnen sturen.
– Google: Website- en zoekgedrag van websitebezoekers van demooistevakantiehuizen.nl, alsmede bijbehorende          cookies, worden gedeeld met Google. We doen dit om voor jou een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen.

4. Hoe beschermt demooistevakantiehuizen.nl jouw persoonlijke informatie?
demooistevakantiehuizen.nl neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je                  (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Je                           gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. ​We                        gebruiken de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.                         Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware                    en de laatste beveiligings gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wachtwoorden worden altijd gecodeerd opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gasten open  zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden                           bewaard, tenzij dit niet anders kan.

5. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?
Als gebruiker van ons platform heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door                              demooistevakantiehuizen.nl verzameld worden:
– Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou                                 hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
– Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. demooistevakantiehuizen.nl zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. demooistevakantiehuizen.nl hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost. Als gebruiker van onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. demooistevakantiehuizen.nl zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij demooistevakantiehuizen.nl dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot demooistevakantiehuizen.nl of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor consumenten heeft de ACM een apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact​.

6. Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te                                    bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waar op wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele                    wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte                                worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2021.

7. Contact  Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van demooistevakantiehuizen.nl kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manieren:  – Per e-mail: ​info@demooistevakantiehuizen.nl​ – Per telefoon: 06-40932116  – Per post: Watertuin 202, 3772VD Barneveld        Opgemaakt te Barneveld, 3 mei 2021

Zoeken

april 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

mei 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Volwassenen
0 Kinderen
Huisdieren
Grootte
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Compare listings

Compare
Vertaal